Bioenergie

imagine kirlianCuvântul bioenergie vine de la grecescul ‘bios’, adică viață și ‘energos’, adică viață, putere. El desemnează forța specifică de viață, pe care o au toate viețuitoarele, forță care le conferă capacitatea de a trăi, precum și caracteristicile specifice vieții. Această calitate nu aparține așadar doar omului și, cu atât mai puțin unor anumiți indivizi ”înzestrați de natură”, ci ea este o caracteristică fundamentală a oricărei ființe vii, adică plante, animale sau oameni.

Atunci când privim în jurul nostru, vedem obiectele așa-zis neînsuflețite, iar pe de altă parte vedem ființe însuflețite (vii). Ce diferențiază oare un obiect neviu de unul viu, de pildă un simplu obiect de o plantă? Faptul că obiectul neviu conține o substanță anorganică și un câmp simplu, pe când ființa vie prezintă un câmp de energie vitală (bioenergie) cu caracteristici specifice. Atâta vreme cât această energie se manifestă în parametri normali, se poate vorbi despre viață. Alterarea acestei energii duce la apariția bolilor, îmbătrânirii și morții ființelor vii.

Această energie nu este un simplu câmp, care apare în jurul unei ființe vii, ca o simplă calitate a substanței corpului fizic al acesteia, ci ea este cu mult mai mult, și anume ea reprezintă un ansamblu de forțe specifice, care formează un nou corp de manifestare, corpul vieții sau corpul vital (bioenergetic). Acest corp este însă unul energetic, nu unul din substanță materială. Forțele acestui corp sunt însă atât de puternice, încât ele imprimă materiei fizice tendințele lor, obligând substanța neînsuflețită să urmeze noi legități și să ia o altă structură specifică. Această nouă structură a materiei este aceea a vieții din corpul energetic, care acum se exprimă indirect și în planul materiei fizice. Substanța mai înainte neînsuflețită capătă acum forme specifice, ca și când puterea unui spirit nevăzut o modelează. Și chiar asta se întâmplă. Corpul fizic al plantelor este modelat din plan subtil de puterea vitală a corpului bioenergetic.

Acest corp vital (care se întinde ca o aură, la 1-5 cm în jurul corpului fizic) bineînțeles că nu este un simplu câmp energetic nediferențiat. Dimpotrivă, el este un organism viu, dar energetic, nesubstanțial. El are funcții și structuri informaționale manifestate prin suporturi energetice. El prezintă diverse tipuri de energii, care sunt manifestările diverselor funcții ale vieții. Energiile sale circulă prin acest corp energetic, asemănător sângelui prin corpul fizic. Acestea apar ca niște fluxuri energetice, prin care forțele vieții își exprimă calitățile și funcțiile. Corpul acesta straniu, dar la fel de real precum corpul fizic, prezintă ”organe” și funcții, cu mult mai complexe decât cele care apar în corpul fizic. ”Organele” sale apar ca centri de prelucrare a informației și energiei vitale. O întreagă „uzină” a vieții, desfășurată la nivel de câmpuri și fluxuri energetice, care constituie o minunată priveliște a puterilor vieții. Acest corp vital nefizic are o vigoare deosebită și reușește să își imprime puterea asupra materiei fizice, pe care o modelează și îi dă înfățișarea de corp fizic viu. Dar dacă un sculptor creează doar o formă neînsuflețită, acest corp al forțelor de viață creează o formă însuflețită, un corp viu. Aceasta este o minune. Minunea vieții.

Corpul fizic al plantei, animalului sau omului este generat și menținut de puterile acestui corp vital (bioenergetic). Acest corp vital nu este nicidecum o funcție a corpului fizic, ci dimpotrivă, corpul fizic este o prelungire în plan fizic a puterilor vieții, care au o origine nefizică.

Atunci când acest corp bioenergetic se slăbește, forțele sale nu mai pot menține funcțiile și structurile pe care le-au imprimat în corpul fizic și atunci apare boala. O slăbire ușoară a forțelor vieții, dă boli funcționale, dar o slăbire mai accentuată duce la afectarea structurii corpului fizic (boli structurale). Atunci când forțele vieții din corpul bioenergetic se alterează mult, acest corp nu mai poate menține corpul fizic în stare funcțională. Corpul energetic se desprinde atunci de corpul fizic și se izolează de acesta, rupându-se legătura dintre ele. În acest moment, corpul fizic rămas fără suportul subtil al forțelor care l-au modelat și l-au susținut în forma specifică, moare și se destramă, redevenind o simplă materie fără viață – viața neaparținându-i niciodată acestuia de fapt, ci doar a locuit în el și l-a modelat. Forțele vieții nefizice au inițiat viața în substanța fizică, au modelat această substanță, dezvoltând treptat un corp fizic, în care ele și-au manifest calitățile și s-au oglindit (fizicul a fost modelat după chipul nefizicului), iar apoi s-au retras din această substanță, detașându-se de ea și rămânând în plan energetic sau subtil. Acest corp bioenergetic poate continua să existe și după moartea corpului fizic.

De ce însă apare moartea? De ce corpul forțelor de viață nu rămâne în continuare în corpul fizic, însuflețindu-l, ci îl părăsește? Acest fapt se întâmplă deoarece corpul subtil are o putere încă limitată, care obosește în timp, motiv pentru care ea trebuie refăcută. Așa cum omul obosește din când în când și trebuie să adoarmă pentru a-și reface puterile, ca apoi să poată iarăși fi activ, la fel, corpul vieții obosește. Și atunci, el se retrage din corpul fizic, pentru a-și reîmprospăta puterile. Așadar, el se desprinde de corpul fizic, care astfel moare. Corpul fizic a fost un simplu instrument, prin care forțele vieții și-au putut desăvârși mai mult calitățile. Dar corpul forțelor de viață nu moare, ci, eliberat de povara pe care a dus-o o vreme (corpul fizic), se înalță îndată liber, în lumea energiilor libere ale vieții și se hrănește din ele, refăcându-se.

Apoi el își poate continua evoluția. Căci voința Divinității este ca tot ceea ce a fost creat de Divinitate să se desăvârșească, după modelul Divin.

Bolile sunt în relație directă cu starea câmpurilor energetice. Reglând aceste câmpuri apare vindecarea, care fiind bazată pe altceva decât substanțe fizice, este considerată adesea miraculoasă. În diverse religii astfel de acțiuni au avut loc fiind considerate miracole efectuate de Dumnezeu sau de sfinți. De fapt, se aplică legile naturii, însă este adevărat, nu cele ale lumii fizice (cu care suntem obișnuiți) ci ale unor planuri mai subtile (ale naturii nefizice), pe care știința contemporană încă nu le înțelege dar pe care inițiații le cunosc și le pot folosi generând așa-numite miracole.

Prin reglarea și îmbunătățirea aurei bioenergetice, sănătatea poate fi menținută și refăcută, vindecând bolile, adesea chiar dacă sunt considerate ca fiind incurabile.

Fiecare om poate învăța să își întărească și să își regleze bioenergia, urmând cursuri de inițiere în metode bioenergetice. În cazul bolilor, se aplică proceduri speciale de vindecare.